Tafsir ayat 6 - 7
                                                                           

                                                                         


 إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ

(6) Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya, sama saja atas mereka, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, atau­pun tidak engkau beri peringatan, namun mereka tidaklah akan percaya.


خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوْبِهمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عظِيْمٌ

(7) Telah dimaterai oleh Allah atas hati mereka dan atas pen­dengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada pe­nutup; dan bagi mereka adalah azab yang besar.                                                                    KUFUR

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ
"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya (kafir), sama saja atas mereka, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, ataupun tidak engkau beri peringatan, namun mereka tidaklah akan percaya. " (ayat 6)

Pada ayat- ayat yang tersebut di atas telah ditunjukkan bahwa orang yang akan bisa mendapat petunjuk ialah orang yang bertakwa, yaitu orang yang telah menyediakan dirinya buat percaya. Dia telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk itu, sehingga selangkah demi selangkah, sesyarat demi sesyarat dapat mereka penuhi sehingga akhirnya beroleh buat meneruskan dengan amal; pertama amal beribadat sembahyang kepada Tuhan, kedua amal murah hati dan murah tangan memberi kepada sesama manusia. Tetapi orang yang kafir, sukarlah buat dimasuki oleh petunjuk itu.

Apa arti kafir ?

Arti yang asli daripada kufur, dan pembuatnya dinamai kafir, ialah menimbuni atau menyembunyikan, sehingga tidak kelihatan lagi. Disebut di dalam al-Qur'an sendiri, Surat al-Hadid (Surat 57, ayat 20). Peladang yang menugalkan benih, menanamkan benih lalu menimbunnya dengan tanah, sehingga benih itu terbenam di dalam tanah dinamai orang kuffar.

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُ
"Sebagai hujan yang menakjubkan pertumbuhannya itu bagi si penanam. "

Di sini kita melihat arti yang dalam sekali dari kalimat kufur itu.
Yakni bahwa di dalam hati sanubari itu ada kesediaan buat menerima kebenaran, atau lebih tegas lagi di dalam hati tiap- tiap manusia itu ada tampang buat mengakui kebenaran. Tetapi oleh si kafir tampang yang bisa tumbuh dengan baik itu ditimbunnya, dikemukakan berbagai alasan kebenaran dengan berbagai cara, namun bagi mereka sama saja; tidak ada yang rnereka terima. Mereka telah mengkafiri suara hati mereka sexidiri.

Apa sebab orang menjadi kafir?

Orang menjadi kafir kadang-kadang ialah karena juhud yaitu meskipun seruan yang disampaikan kepada rnereka itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya, tetapi oleh karena mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi diri mereka, maka kebenaran itu mereka tolak.

Banyak pemuka Quraisy di Mekkah tidak mau menerima peringatan Nabi Muhanimad s.a.w melarang mereka menyembah berhala, atau memakan riba, karena keduanya itu amat bertali kedudukan mereka. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinahpun menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. bukan karena yang beliau serukan itu tidak benar, melainkan karena hasad atau dengki dan iri hati. Mengapa seorang Arab mengakui diri menjadi Rasul Allah, padahal Nabi dan Rasul itu hendaklah dari Bani Israil ?

Raja Heraclius di Syam pernah menerima Surat dari Rasulullah s.a.w mengajaknya memeluk Islam. Karena pandainya utusan yang membawa surat, hatinya menerima malahan tidak ada sikapnya yang menentang.

Tetapi setelah dikajinya lebih mendalam kalau sekiranya dia masuk Islam, artinya ialah bahwa kedudukannya sebagai Raja akan terancam, karena dibantah keras oleh pendeta dan orang-orang besar kerajaan, diapun akhirnya menyatakan tidak akan menukar agamanya, hanya berkirim ucapan selamat saja kepada Rasulullah s.a.w .

Tetapi Kisra Abruiz (Raja Besar) Persia, demi dibacanya surat yang dikirimkan Nabi kepadanya dengan murka dan kesombongan dia menyobek surat itu di hadapan utusan, padahal tingkah laku yang demikian sangat melanggar sopan santun kerajaan. Sebab dia memandang sangat tidak pantas orang Arab yang hina itu berkirim surat kepadanya sebagai orang yang sama kedudukan, padahal dia raja besar.

Itulah beberapa contoh sikap kekafiran yang telah disarnbutkan orang kepada Rasulullah s.a.w. Maka orang-orang yang seperti demikian, sama sajalah bagi mereka, apakah Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan peringatan kepada mereka., ataupun tidak mem­berikan peringatan, namun mereka tidak akan percaya.

خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوْبِهمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
" Telah dicap (dimaterai) oleh Allah atas hati rnereka dan atas pendengaran rnereka, dan atas penglihatan mereka ada penutup. " (pangkal ayat 7)

Lantaran sikap mereka yang demikian, kesombongan, Juhud (menentang), Inad (keras kepala), maka hati dan pendengaran mereka telah dicap (dimaterai) oleh Tuhan. Atau telah disegel. Artinya kekafiran itu telah menjadi sikap hidup mereka. Tidak bisa dirubah lagi.

Lantaran bekas cap itu maka sudah ada tanda di dalamnya yang tidak dapat dihilangkan lagi. Ibarat keuas yang sudah dicetak padanya huruf, maka buat dimasukkan lagi cap yang lain di dalamnya, tidaklah berfaedah lagi. Yang dapat diberi cap atau cetakan hanyalah kertas yang masih kosong. Atau pengertian segel atau materai, tidak dapat dibuka lagi oleh siapa juga, laksana sebuah rumah yang telah disegel oleh Jaksa karena kalah dalam perkara, tidak bisa dibuka lagi.

Dan pada penglihatan mereka sudah ada penutup. Sebab itu apa juapun yang diperlihatkan kepada mereka, tidaklah akan nampak oleh mereka lagi. Pernah j uga dikatakan orang bahwa mata itu telah memakai kaea mata yang mempunyai warna khusus, misalnya warna hitam. Maka walaupun barang putih dibawa kepadanya, namun dia akan melihatnya hitam juga.

وَ لَهُمْ عَذَابٌ عظِيْمٌ
"Dan bagi mereka adalah azab yang besar. " (ujung ayat 7).

Azab kekufuran itu amat besar. Pertama azab dalam kehidupan dunia dan kedua azab di aklhirat kelak.

Penentang-penentang kebenaran itu, karena kufur, yaitu menimbun perasaan hati yang murni, akan selalu resah gelisah, tidak pernah bersenang diam, karena sakit hati. Mereka sakit hati karena kedaulatan mereka diganggu oleh paham yang baru itu. Timbullah benci, dengki, murka, permusuhan dalam hati mereka. Sebab itu tidur tidak merasa nyenyak, siangnya dipenuhi oleh cemburu; mereka selalu didorong-dorong oleh hawa-nafsu mereka sendiri supaya bertindak jahat. Kalau perlu membunuhpun mereka mau.

Hati mereka bertambah sakit karena apa yang mereka halangi itu bertambah maju juga, dan apa yang mereka pertahankan bertambah terdesak. Itulah sebabnya maka di jaman Mekkah pemuka musyrikin, yang dipimpin oleh Abu Jahal pernah membuat permufakatan hendak membunuh Nabi s.a.w dan di Madinah orang Yahudi Bani Nadhir nyaris menimpakan batu besar kepada Rasulullah yang sedang duduk bersandar pada satu dinding dari rumah-rumah mereka.

Dengan demikian dapatlah kita merasai bahwa mereka itu disiksa dan diazab oleh kekufuran mereka sendiri. Dan akhirnya sampai­lah ke puncak, seketika pemuka-pemuka Quraisy 70 orang banyaknya tewas dalam peperangan Badar dan selebihnya pulang dengan kekalahan. Bahkan paman Nabi s.a.w., yang jadi pemuka dari kekufuran itu, yaitu Abu Lahab setelah menerima berita kekalahan di Badar itu, terus mati jengkang di saat itu juga karena sangat terkejut. Inilah macam-macam azab dunia.

Pernuka-pemuka yahudi di Madinahpun bernasib demikian pula. Ka'ab bin al-Asyrab dibunuh sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Bani Quraizhah disapu bersih dan Bani Nadhir diusir habis dari Madinah.

Abruiz Raja Persia, setelah utusan Rasulullah s.a.w. kembali ke Madinah dan melaporkan kepada beliau bahwa surat beliau dirobek, serta merta beliau berkata: "Kerajaannya akan robek ! "

Dia mati dibunuh oleh putranya sendiri dan sejak itu kerajaan Bani Sasan hancur dari dalam karena perebutan mahkota, sehingga seketika Islam masuk ke sana, mereka tidak dapat bertahan lagi.

Yaitu tentara di bawah pirnpinan Panglima Sa'ad bin Abu Waqash di jaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Raja Heraclius pun sekeping derni sekeping kerajaannya di Suria direbut oleh Islam, sehingga akhirnya terpaksa negeri itu dia tinggalkan, sambil menitikkan airmata dia berkata : "Selamat tinggal Suria, selamat tinggal yang tidak akan bertemu lagi"
Inilah azab dunia yang besar bagi pemuka-pemuka kafir yang menentang itu. Tentu akan mereka terima juga azab di akhirat yang lebih besar.

Sekarang kita umat pengikut dan penjujung tinggi cita Muhammad, dapatlah mengambil pelajaran dari kedua ayat ini. Apabila cita Muhammad yang sejati ditegakkan, kitapun akan berjumpa pertentangan dengan kekufuran yang demikian.

Hati mereka menerima kebenaran itu, tetapi mereka timbuni, mereka sembunyikan, laksana peladang menugalkan biji jagung ke tanah tadi, sesudah mereka masukkan ke dalam lobang itu, mereka timbuni dari atas. Tetapi jagung akan tumbuh juga kecuali kalau telah mendapat cap sebagai yang disebutkan Tuhan dalam wahyu itu. Umpamanya jagung yang sudah direbus.

Atau dengan tidak kita sadari, kita mengakui diri orang Islam. Al-Qur'an kita baca dan kita lagukan dengan tajwid yang baik, tetapi isinya tidak kita pahamkan dengan seksama. Lalu datang orang menyerukan kebenaran, supaya kita benar-benar kembali kepada ajaran Rasul. Hati kecil mengakui kebenaran itu, tetapi ditolak dengan keras karena diri tersinggung, karena dengki, karena merasa "di­lintasi"; apakah kita akan beroleh bahaya besar pula ? Yaitu dicap hati kita oleh Tuhan dan diselubungi mata kita, sehingga kebenaran tidak nampak lagi ?

Agama Islam telah kita terima dalam keseluruhannya dan telah kita namai dia agama kita. Ada di antara orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau dikatakan dia kafir. Tetapi amal Islam tidak dikerjakannya, dan jika diajak kepada ajaran Islam dia marah. Apakah ini akan dapat murka Tuhan pula dengan dicap hati dan pendengarannya ? Dan penglihatannya ditutup dan diselubungi ?

Islam hanya bisa hidup karena selalu adanya dakwah. Islam hanya bisa hidup kalau ahli-ahli pikirnya selalu menggali rahasianya buat dijalankan. Dia tidak boleh dibiarkan membeku (jumud). Kalau telah jumud dia berarti mati.

Maka orang yang menghidupkannya kembali akan bertemulah dengan rintangan besar, yaitu kekufuran dari orang yang mengakui dirinya Islam sendiri. Namun, sebagai juga kedua ayat ini diperingatkan pada Nabi Muhammad s.a.w bukan buat beliau putus asa, melainkan supaya bekerja lebih giat.

Maka bagi penyambung waris Muhammad, ayat inipun bukan menyebabkan putus-asa, tetapi buat pendorang semangat.Dan jangan pula salah menafsirkan, lalu berkata bahwa kalau sudah dicap Allah hati mereka, buat apalagi dakwah ? Padahal datangnya cap ialah sesudah sikap mereka yang tidak mau percaya. Bukan cap terlebih dahulu, melainkan pertentangan merekalah yang terlebih dahulu terjadi.

Sesudah kita ketahui tentang keadaan si kafir yang dimaksud mula­ mula oleh ayat tadi, patut juga kita ketahui siapa yang dikatakan kafir menurut hukum agama.

Yang dikatakan kafir ialah orang-orang yang tidak mau percaya kepada adanya Allah. Atau percaya juga dia bahwa Allah ada, tetapi tidak dipercayainya akan ke EsaanNya, dipersekutukannya yang lain itu dengan Allah. Atau tidak percaya akan kedatangan Rasul-rasul dan Nabi-nabi Allah dan tidak percaya akan kehidupan Hari Akhirat.

Tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Pendeknya tidak menerima, tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan jelas yang termaktub dalam kitab Allah, semuanya itu ditolaknya, setelah datang kepadanya keterangan yang jelas.

Kita misalkan ada seorang beragama Islam, tetapi dia tidak mengerjakan puasa atau sembahyang. belumlah tentu dia sudah pasti menjadi kafir karena meninggalkan itu. Tetapi kalau sudah dia menyatakan bahwa sembahyang dan puasa itu tidak dikerjakannya, karena dia tidak mau percaya akan perintah itu, meskipun sudah pasti dia patut tahu, sebagai seorang Islam, maka pada waktu itulah dia boleh disebut kafir.

Lantaran itu maka dibagi-bagi orang-orang yang kafir itu kepada beberapa tingkat pula, mengeluh terus karena kesusahan, padahal nikmat Allah tetap juga diterima, tetapi dia lupakan nikmat karena adanya kesusahan. Orang ini telah mendekati pintu kufur.

Tahu akan kebenaran tetapi tidak mau mengakuinya, ialah corak kafir yang terbanyak di jaman Nabi s.a.w Adapun kafir di jaman kita ini, yang hampir sama dengan itu ialah orang-orang yang menyatakan bahwa Islam itu hanya agama untuk orang Arab, bukan untuk bangsa lain. Atau berkata bahwa agama itu hanya untuk ibadat kepada Allah saja, sedang peraturan-peraturan Islam yang mengenai masyarakat, tidaklah sesuai lagi dengan jaman, wajib dirobek sama sekali.

Tetapi kalau mereka masih mengakui kebaikan peraturan-peraturan itu, dan kitapun jangan berhenti berusaha buat menjalankannya, belum dapat dipastikan kekufurannya. Misalnya juga tentang larangan riba dalam al-Qur'an; al-Qur'an sudah melarang riba dengan nyata-nyata, padahal di jaman sekarang seluruh dunia menjalankan ekonomi dengan memakai Bank, yang tidak dapat dipisahkan dengan riba. Maka kalau ada orang yang berkata, bahwa peraturan al-Qur'an tentang riba itu sudah kolot, kita tidak percaya bahwa dia akan dapat menyusun ekonomi kita. Orang ini sudah terancam oleh kekafiran.

Tetapi kalau dia berkata : "Pengaruh Yahudi terlalu besar kepada ekonomi dunia ini, sehingga kita Umat Islam terpaksa memakai sistem ekonomi dengan riba itu, dan belum dapat berbuat lain." Belum dapat orang itu dituduh kafir.

Ada lagi semacam kafir, yaitu tidak mau tahu apa kebenaran itu dan tidak perduli, tidak cinta. Tiap-tiap diseru kepada kebenaran, tiap itu pula dia menjauh. Terdengar seruan ditutupnya telinganya, nampak kebenaran dipicingkannya matanya. Sebab matanya sudah tidak dibiasakannya menentang cahaya kebenaran itu, maka silaulah dia bila bertemu dengan dia.

Ada lagi karena tidak ada perhatian sama sekali kejurusan itu. Yang diketahuinya hanyalah asal perut berisi, asal selera lepas, asal dapat hidup. Kekafiran seperti ini terdapat pada umat yang buta agama yang jarang sekali mendapat penerangan atau dakwah. Kafir karena bodoh ini masih dapat diikhtiarkan memperbaiki dengan banyak dakwah agama. Negeri-negeri yang seperti ini adalah tanah yang subur buat menghabiskan Islam dari tempat itu, dan menggantinya dengan agama lain yang kuat memberi makan dan membagi-bagi beras !
 


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22  23 24 25 26 27 28 29  To Main Menu