INDEX SUROH AL-MUJAADALAH
 
 
                                                  

                                                     AL-MUJAADALAH (Pembantahan)
                                        Suroh ke-58 22 Ayat Diturunkan di Madinah


01 - Muqoddimah ( pendahuluan )

02 - Tafsir Ayat 01 - 04 Zhihar

03 - Tafsir Ayat 05 - 06

04 - Tafsir Ayat 07 - 10 An-Najwa ( Perundingan Rahasia )

05 - Tafsir Ayat 11 - 13 Sopan Santun didalam suatu Majlis

06 - Tafsir Ayat 14 - 17 Keruntuhan Jiwa Orang-orang Munafik

07 - Tafsir Ayat 18 - 21

08 - Tafsir Ayat 22         Displin


 01   02   03   04   05   06  07  08                                             Back To MainPage       >>>>