INDEX SUROH AL-FURQON
 
 
                                                         بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 Surat
الفرقان
Al-Furqon
Surat : 25 : 77 Ayat
Diturunkan Di Madinah


                      00 - Pendahuluan ( Muqoddimah )Surat Al - Furqon

                      01 - Tafsir Ayat 01 - 06  Al-Furqan Sebagai Peringatan
                                                             Dialah Rasulullah, ikutan kita.
                                                             Kerajaan Tuhan


                      02 - Tafsir Ayat 07 - 16  Berfikir Yang Kacau-balau

                      03 - Tafsir Ayat 17 - 20  Pertentangan Yang Memuja Dengan Yang Dipuja


 NEXT     00    01     02      03                                                  Back To MainPage       >>>>