INDEX Suroh AL-FAT'H
 
 
                                                       
                                                         Juzu' ke-26 Al-Fat'h Suroh ke-48
            AL-FAT'H (Kemenangan) Surat ke-48, 29 ayat Diturunkan di Madinah

 

00 - Muqoddimah Suroh AL-FAT'H 

 

  00  01     02      03    04    05     06                                          Back To MainPage       >>>>